Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

UPOZORNĚNÍ!

Pro velikost i pro specifické vlastnosti zde uložených souborů se Vám tyto mohou zobrazovat ve Vašem internetovém prohlížeči neúplně. Toto se týká především prohlížeče Mozilla Firefox. Je možno tyto soubory stáhnout a prohlídnout si je v programu Adobe Reader.

Adobe Reader ke stažení zde.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE Hořice na Šumavě

01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

02 HLAVNÍ VÝKRES

03 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

04 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

05 KOORDINAČNÍ VÝKRES

06 ŠIRŠÍ VZTAHY

07 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL

ÚP HOŘICE NA ŠUMAVĚ UPRAVENÝ NÁVRH_TEXT

 

 

 

ÚPnO Hořice na Šumavě

01 Širší vztahy

02 Hlavní výkres

03 Dopravní řešení

04 Technické řešení

05 Veřejně prospěšné stavby

06 Vyhodnocení ZPF a LPF

07 Detail sídlo Hořice

08 Detail sídlo Šebanov

09 Detail sídlo Mýto

10 Detail sídlo Skláře

11 Schéma hlavního výkresu

Doložka CO Hořice - textová část

ÚP Hořice - textová část

 

Změna č. 2 ÚPnO Hořice na Šumavě

01 Koordinační výkres - list 1

01 Koordinační výkres - list 2

01 Výkres základní členění území - list 1

01 Výkres základní členění území - list 2

02 Hlavní výkres - list 1

02 Hlavní výkres - list 2

02 Širší vztahy

03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 1

03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - list 2

03 Zábor ZPF a PUPFL s melirovan. plochy - list 1

03 Zábor ZPF a PUPFL s melirovan.plochy - list 2

Změna č. 2 ÚPnO Hořice na Šumavě - upravený návrh

textová část

Změna č. 2 ÚPnO Hořice na Šumavě - Opatření obecné povahy - text.

Oznámení o zveřejnění vydáné změny č. 2 ÚPnO Hořice na Šumavě