Navigace

Obsah

Nový systém třídění v domácnostech

V rámci zavádění jednotlivých opatření pro lepší třídění a snížení množství odpadů spouštíme zkušební provoz „door-to-door“ systému. Systém se osvědčil ve stovkách českých obcí, lze jej použít u rodinných i bytových domů. Vede k mnohem lepšímu třídění a větší zodpovědnosti za vlastní odpad. Pokud se pytle dobře zaběhnou i u nás, bude možné zapojit motivační a evidenční systém, který pak vede k opravdu výrazným finančním úlevám pro každého, kdo se trochu snaží.

Zapojení do systému je zatím dobrovolné. Výhodou pro Vás je pohodlí. Nemusíte nakupovat pytle a nemusíte chodit ke kontejnerům. Pokud se systém osvědčí, vedle dobrého pocitu Vás v budoucnu čeká také výrazná finanční úleva.

Máte-li zájem si systém vyzkoušet, přihlaste se na místní poště nebo na úřadě a můžete hned začít.

Jak to funguje:

  1. Při přihlášení do systému dostanete na poště několik pytlů do zásoby a nahlásíte svou adresu.
  2. Doma plníte postupně pytle příslušným druhem odpadu. Pozor, je důležité dbát na efektivní využití objemu pytle (u plastů zejména sešlapem PET lahví, u papíru rozložením krabic).
  3. Plný a pevně zavázaný pytel připravíte v den svozu před dům, odkud jej zaměstnanci obce odvezou.

Termín svozu pytlů z přihlášených domácností: Každé pondělí v 6:00 hodin.