Hořice na Šumavě
městys Hořice na Šumavě
Vytisknout

Současnost

Současnost obce

Video o obci v rámci projektu ŽIVOT JOHOČESKÉHO KRAJE

     Obec Hořice na Šumavě leží 13 kilometrů jihozápadně od Českého Krumlova a 6 kilometrů severně od Černé v Pošumaví na břehu Lipenského jezera. Nejbližší sousední obcí je 5 kilometrů jihovýchodně vzdálený Světlík a na severozápadě je území obce ohraničeno Vojenským újezdem Boletice. V těsném sousedství obce prochází státní silnice I.třídy číslo 39 a železniční trať číslo 194 z Českých Budějovic do Volar. Zastávka Hořice na Šumavě je na 46. kilometru od Českých Budějovic a na 48. kilometru od Volar. Nejnižším bodem je místo, kde území obce na severním okraji opouští potok Polečnice, asi 625 m.n.m. Nádraží ČD má nadmořskou výšku 632 m. Nejvyšším bodem je s 880 m vrch Nad Skalným na západním okraji obce, v blízkosti hranice území s vojenským újezdem. Rozloha území spravovaného obecní samosprávou je téměř 32 km2 (3.191 ha). Pod správu obecního úřadu spadají, kromě samotných Hořic (5,2 km2), také katastrální území: Šebanov (7,4 km2),  Skláře (2,6 km2), Mýto (7,1 km2) a Žestov (2,25 km2) a neosídlená území Svíba (4 km2) a Cipín (3,4 km2). Lesní půda tvoří 1.018,5 ha (31,9 %), zemědělská půda 1.876 ha (58,8 %) a zastavěná plocha je 11,2 ha (0,35 %). Většina území je odvodňována potokem Polečnice, odtékajícím severním směrem s nejvýznamnějším přítokem, potokem Čertice. V Hořicích a okolí jsou také čtyři rybníky, z nichž jeden v blízkosti nádraží ČD je využíván jako volná rekreační plocha. Na spravovaném území se nachází jedna rezervace kategorie přírodní památka: „Žestov“ o rozloze 3,49 ha. Leží na východním svahu Korunní hory (724 m) nad osadou Žestov. Svou plochou zasahuje do území sousední obce Slavkova. Přírodní památkou bylo toto místo vyhlášeno v roce 1990.  Důvodem ochrany je zbytek suťového smíšeného lesa na vápenci i silikátovém podkladu a společenstva vlhkých zastíněných karbonátových skal s výskytem fytogeograficky významných rostlinných druhů a význačných měkkýšů.

letecký pohled
      Centrum Obce Hořice na Šumavě je městskou památkovou zónou s  27 schválenými chráněnými objekty a dalšími několika objekty v různém stadiu přípravy nebo návrhu. Téměř všechny objekty se nacházejí na náměstí a další leží v jeho těsné blízkosti.


      Dopravní obslužnost je na dnešní poměry v dopravě díky vlastnímu položení obce dobrá a nově vybudovaný obchvat přispěl ke zklidnění centra a bezpečnosti obyvatel, zejména dětí.

kostel sv kateřinypranýřvěž kostelamusica bohemica

       Územní plán obce i jeho změny jsou přístupné na našich webových stránkách.


     Jednou z nejvýznamnějších akcí obnovených místních tradic jsou bezesporu Hořické pašijové hry jejichž počátek sahá až do 13. století. Nápad znovu obnovit jednu z nejstarších tradicí Pašijí v Evropě vzešel z hořické radnice v roce 1990. 

pašije poslední večeře

    V témže roce vznikla „Společnost pro obnovu pašijových her v Hořicích na Šumavě“. Budovu divadla vystřídal malebný přírodní amfiteátr s pěti sty krytými sedadly. Současné Pašijové hry navázaly na slavnou a bohatou tradici dřívějších her a bez nadsázky se zapsaly mezi kulturní pořady regionu s vysokou uměleckou hodnotou.
      Výčet nově vytvořených tradic je opravdu pestrý: hořické kulturní léto, stavění obecní máje s pečením prasete a večerním posezením u pálení čarodějnic, Josefská taneční maškarní zábava, dětský den, dětský maškarní bál, jarní setkání seniorů s tancem a muzikou, Štěpánská vánoční tancovačka a rybářské závody Boj o zlatou udici s večerním táborákem. Velkou tradici a oblibu v obci si získalo každoroční pořádání Masopustu.
V rubrice „Spolky a sdružení“ můžeme nalézt vedle již zmíněné Společnosti pro obnovu pašijových her v Hořicích na Šumavě také hasiče – naše
SDHO Hořice na Šumavě se pravidelně zúčastňuje různých školení, cvičení i soutěží, dále zde naleznete divadelní spolek Rolnička, hrající pohádky pro děti, pěvecký sbor Alteso Nočesta, který má již za sebou vydání prvního CD, obec má dobře fungující skautský oddíl a místní organizaci ČČK.

hořická slavnostmasopust 2012Alteso Nočesta

     Ale mimo těchto, řekněme tradičních obecních spolků zde aktivně funguje i Klub Vědomí Srdce, pořádající v obci přednášky a semináře.


     Nově byl v roce 2011 na náměstí obce zřízen Obecní dům, do kterého byly sestěhovány nejdůležitější instituce pro občany jako je Obecní úřad s obřadní místností, Česká pošta, ordinace praktických lékařů, místní pobočka knihovny, klubovna skautů a hudební zkušebna.


      V kulturním domě jsou mimo vlastního sálu s divadelním pódiem a dobrým zázemím pro účinkující i návštěvníky a nové prostory zde také v roce 2011 našlo Muzeum obce, Muzeum Pašijových her a Muzeum rádií.

muzeum Pašijíhistorická rádia
      V roce 2011 byla obec Hořice na Šumavě zařazena jako cílová zastávka do programu Mezinárodního srazu historických vozidel.

historická vozidlahistorická vozidla


      V roce 2012 také poprvé proběhly při příležitosti oslav 20. výročí novodobých Hořických Pašijových her i první Hořické trhy na náměstí v Hořicích na Šumavě. Tradici trhů do budoucna zajišťuje zcela nové občanské sdružení Hořický cvrkot.

hořické trhyhořické trhytrhy

 

      V roce 2012 proběhla náročná a z restaurátorského hlediska velmi zdařilá restaurace pranýře z roku 1549, který je asi nejvýzmanější památkou (spolu se soustavou sedmi - dosud funkčních - kašen) obce Hořice na Šumavě.

pranýř demontáž horní částipranýř po očištěnípranýř opravapranýř po restaurování

        V roce 2013 byla podvýborem Poslanecké sněmovny pro heraldiku a vexilologii schválena obci Hořice na Šumavě nová podoba znaku a vlajky obce, jejímž autorem je heraldik pan Stanislav Kasík.

vlajka obceznak obce

Q . B . F . F . F . S .
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit
(Ať je to dobré, šťastné, zdárné a požehnané)

Stanislav Kasík

Občanská vybavenost

 • Škola

 • Školka

 • kulturní dům

 • hospoda

 • hotel

 • bar

 • obchod

 • ordinace praktických lékařů

 • knihovna

 • muzeum obce, Pašijí a historických rádií

Dopravní dostupnost

S pomocí odrážek můžet získat informace o spojení

 

Aktuální teplota

25.5.2020 09:07

Aktuální teplota:

8,9 °C

Vlhkost:

79 %

Rosný bod:

5,4 °C

GObec

Mapové podklady správního území městyse Hořice na Šumavě s možností vyhledávání jednotlivých parcel, měření vzdáleností a ploch.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

 • přehled aktualit
 • nově vložené zprávy
 • upozornění na akce
 • fotografie a dokumenty

applestore googleplay